• دسته بندی: امور فرهنگی و گردشگری

اهوازی ها با همایش بهارانه به پیشواز نوروز رفتند

21 اسفند 1396   بازدید: 539   امور فرهنگی و گردشگری   مدیر سایت

همایش بهارانه برای سومین سال متوالی در پایان نشست های شاهنامه شناسی انجمن شاهنامه خوانی و شاهنامه شناسی استان خوزستان در ... (ادامه مطلب)