• برچسب: ریزگرد
727
بازدید
1
جواب

ریزگردهای استان خوزستان

12 اسفند 1396   بازدید: 727   محیط زیست و منابع طبیعی   مدیر سایت

سالهاست خوزستان با مشکل ریز گرد دست و پنجه نرم میکند، به نظر شما چگونه این مشکل ریشه کن میشود؟