مدیر سایت

ریزگردهای استان خوزستان

12 اسفند 1396    بازدید: 784

سالهاست خوزستان با مشکل ریز گرد دست و پنجه نرم میکند، به نظر شما چگونه این مشکل ریشه کن میشود؟

معصومه پاپی

سالهاست خوزستان با مشکل ریز گرد دست و پنجه نرم میکند، به نظر شما چگونه ...

به نظر من یکی از بهترین راهها این است که تالابها را احیا کنند.