• دسته بندی: امور اجتماعی

«سمن ها» بازوي كمك به آسيب هاي اجتماعي

12 اسفند 1396   بازدید: 1550   امور اجتماعی   مدیر سایت

فعالیت سازمان های مردم نهاد که از آن به عنوان سمن‌ها یاد می شود، در سال های گذشته و در عرصه های مختلف فزونی یافته است. سازمان هایی که همان طور كه از نامشان پیداست، با هدف کمک برای حل مشکلات جامعه راه اندازی شده ... (ادامه مطلب)