روز درختکاری خبری از نهال و توزیع نهال نبود

17 اسفند 1396   توسط: هوشنگ مدرس      

متاسفانه با خبر شدیم که در اکثر مناطقی که برای توزیع نهال از طرف شهرداری اعلام شده بود خبری از نهال نبود.
من امروز ساعت 9 رفتم فلکه چیتا برای گرفتن نهال ولی اونجا هیچ خبری نبود، به کیانپارس هم سر زدم اما خبری نبود.