زندگی، زیر پوست حادثه!

17 اسفند 1396   توسط: پایگاه خبری خوزنیوز     09304899264  

زندگی، زیر پوست حادثه!/ در حادثه منبع آب چه کسی مقصر است؛مردم یا مسوولان؟
سقوط یک صخره بر روی منازل مسکونی در منطقه حاشیه نشین منبع آب اهواز در صبح یکشنبه موجب مرگ 2 نفر و مصدوم شدن چهار نفر دیگر شد.
در این گزارش از مردمی گفتیم که شبها از ترس فرو ریختن کوه خواب ندارند. اینکه وقتی باران می آید و همه از آمدن آن در شهر شادند، آنها از ترس تا صبح خواب به چشم ندارند و اینکه آب از بالا که فرو می ریزد بدنبال راهی برای برون رفت ،لاجرم از سقف و دیواره های اتاقک های آنها سر در می آورد. اینجا همه از حادثه ای که می آید، می گویند.
خبرنگاران خوزستان خوب به یاد دارند که حدود دو ماه در نشست خبری مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان کلیپی از منازل نا ایمن شهر در قلب شهر از سوی میزبان پخش شد و پس از آن بود که نشست خبری به حاشیه کشیده شد. همه ما منتظر بودیم تا در بخش دیگر کلیپ اقدامات عملی دولت برای محرومیت زدایی و رفع خطرات احتمالی از این مناطق ها را ببینیم اما گویا تنها دستاورد این کلیپ معرفی مناطق محروم و نا ایمن بود آن هم برای خبرنگارانی که به عنوان عضوی از جامعه هر روز معضلات و مشکلات را به چشم می بینند و پیگیر حل آن هستند.
پیش بینی وقوع ریزش صخره ها بر سر ساکنان منبع آب ، کار پیچیده و سختی نبوده و نیست و با اطمینان می توان گفت که در صورت ادامه وضع موجود این حادثه تلخ تکرار خواهد شد.
باید پرسید حال که مسوولان ما از خطراتی در این منطقه به کمین شهروندان نشسته است مطلع بوده اند چه اقدامات موثری برای پیش بینی و پیشگیری از وقوع آن داشته اند؟ مگر نه اینکه سازمان مدیریت بحران کشور و به تبع آن اداره کل مدیریت بحران استان ها متشکل از بخشی با عنوان معاونت پیش بینی و پیشگیری است؟
متاسفانه تا بحرانی در کشور شکل می گیرد انگشت اتهام به سوی مردم نشانه می رود در حالی که وظیفه دولت و نهادهای مسوول مدیریت مردم و جامعه است.
در فاجعه پیش آمده در منبع آب اهواز هم گویا قرار است همین ماجرا اتفاق بیفتد و در حالی که کودکان بیگناه زیر آوار محرومیت دفن می شوند و نهاد مسوول به جای پاسخگویی به مطالبه گری بپردازند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان در همین باره به رسانه ها گفته است: "منطقه منبع آب یکی از مناطق حادثه خیز بالقوه است