اطلاعیه عضویت سازمانهای مردم نهاد خوزستان در سایت

قابل توجه ngo های خوزستان:
برای ارسال خبر و مقاله یا نظرسنجی آنلاین کافی هست که پس از عضویت در سایت با مسئول وب سایت هماهنگ کنید تا دسترسی این کار را به شما بدهد
آدرس سایت: ngokhz.ir