تاسیس سازمان مردم نهاد

میتوانید به سایت وزارت کشور مراجعه کنید و در بخش سازمانهای مردم نهاد ، اقدام به ثبت اولیه سازمان خود نمایید

راهنمای وب سایت

همه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان میتوانند به راحتی عضو سایت شوند و پس از آن با مسئول پشتیبانی وب سایت تماس بگیرند تا دسترسی های لازم را به آنها بدهند
امکان درج خبر- مقاله- تصاویر خبری- نظرسنجی آنلاین و ثبت اعلانات

سوال خود را مطرح کنید