خانه سازمان های مردم نهاد استان خوزستان

سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان متشکل از سازمانهایی هست که به صورت داوطلبانه با مشارکت مردم در موضوعات مختلف جامعه فعالیت میکنند. این سازمانها با داشتن اهداف مشخص، تعقل، قانونمندی، برنامه های مشخص و مولفه های لازم یک ارتباط دو طرفه را با دولت برای خدمات رسانی به مردم فعالیت می کنند.
به طور کلی اگر بخواهیم تعریف دقیقی از سازمان مردم نهاد یا همان NGO بیان کنیم میتوان گفت، سازمان مردم نهاد به تشکلهایی اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی غیردولتی بصورت داوطلبانه با رعایت مقررات تأسیس و غیر انتفاعی، غیر سیاسی و عضو پذیر می‌باشد.
از ویژگیهای بارز سازمان مردم نهاد میتوان به این موارد اشاره کرد:
۱- غیر دولتی بودن
۲- غیر انتفاعی بودن
۳- خود جوش بودن و تمایل به استقلال
۴- داشتن هدف مشخص

سازمان های مردم نهاد

سازمان‌های مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. تعداد این قبیل سازمان‌ها بسیار زیاد است و اهداف آن‌ها طیف وسیعی از موقعیت‌های سیاسی و فلسفی را در بر می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بهبود وضعیت محیط زیست و گردشگری در کشور
کمک‌های درمانی به بیماران خاص در حوزه سلامت
تشویق گروه‌ها و مردم به رعایت حقوق بشر و حقوق جانوران در جامعه،
بالا بردن سطح رفاه قشرهای محروم و آسیب‌پذیر اجتماع با مطرح ساختن یک برنامهٔ مشترک و دسته جمعی و آگاهی‌رسانی به طبقات مختلف جامعه.
حمایت از بیماران مبتلا به اعتیاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کشور.

از سوی دیگر داشتن برنامه ریزی های مناسب برای تصمیم گیری و اجرای امور به شیوه استراتژیک یکی از اهداف اصلی فعالیت سازمان های مردم نهاد است.
فعالیت در موضوعات مورد نیاز جامعه و کمک در حل مشکلات و فرهنگ سازی از ماموریت های اصلی سازمانها مردم نهاد هست
سازمانهای غیردولتی، گروهها و نهادهای بسیاری را در بر می گیرند كه مستقل از حكومت عمل می كنند و در درجه نخست، همكاری و انسان محوری را بر اهداف تجاری ترجیح می دهند.
در كشورهای صنعتی این قبیل سازمانها به عنوان كارگزاران خصوصی از توسعه بین المللی پشتیبانی كرده، گروههای بومی سازمان یافته در سطوح ملی- منطقه ای و همچنین گروههای عضویتی در روستاها را پوشش می دهند. افزون برآن و در مقام عمل، سازمانهای غیر دولتی، به نوعی، انجمنهای مذهبی و خیریه ای محسوب می شوند كه اهرم و پشتوانه خصوصی به شمار می آیند و آن را به حركت درمی آورند، غذا و خدمات تنظیم خانواده ارائه و سازمانهای محلی را تقویت می كنند. چنانچه بخواهیم دایره فعالیت سازمانهای غیردولتی را وسیع تر در نظر گیریم، تعاونیهای محلی مستقل، انجمنهای محلی، تشكلهای زنان و انجمنهای دامداری و نیز گروههای شهروندی كه عملكردشان بر ساخت قدرت سیاسی اثر گذار است، در حوزه شمول سازمانهای غیردولتی قرار می گیرند.
به طور کلی NGO ها در شاخه های مختلف زیر فعالیت میکنند:
1-امور اجتماعی
2-امور فرهنگی و گردشگری
3-محیط زیست و منابع طبیعی
4-بهداشت و درمان
5-امور زیرساختی توسعه
6-عمران و آبادی
7-امور بین الملل
8-ورزش
9-فناوری
با توجه به اینکه در حال حاضر خوزستان درگیر مسائل زیست محیطی و نیز آسیبهای اجتماعی مختلف شده هست پس به نظر میرسد که این دو از اولویتهای اول سازمانهای مردم نهاد خوزستان هست.

آشنایی با مدیران

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
نام
دکتر محمد صادق کریمی کیا
نماینده سازمان های مردم نهاد استان
نام
سیروس داوودی